V souladu s Nařízením * Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016 Hotel, dále jako Správce, zpracovává osobní údaje hostů, dále jako Subjektů údajů, takto:

- zpracování osobních údajů (emailová adresa, kontaktní telefon, kontaktní adresa, cookie, IP adresa) na základě opravněného zájmu Správce je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů:

při rezervaci, v průběhu poskytování služby ubytování a jiných služeb Správce, po odjezdu Subjektu pro případné informování o zapomenutých věcech, zasílání faktur a jiné dokumentace. Doba uschovávání je 1 rok ode dne ubytování Subjektu. Pokud Subjekt nedá souhlas s použitím téchto údajů, tyto data vymažeme při odjezdu Subjektu.

- Zpracování osobních údajů na základě plnění zákonné povinnosti. Při ubytování Subjektu ho registrujeme do Databáze ubytovaných hostů (domovní a evidenční khiny) a data slouží pro reporty oddelění pobytových agend cizinecké policie ČR a evidenci městského ubytovacího poplatku. Povinné údaje: jméno, příjmení, datum narození, domací adresa, doba ubytování, číslo a typ dokladu totožnosti, případné vízum, účel pobytu. Doba uschovávání je 6 let ode dne ubytování Subjektu.

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby:

Budova hotelu je střežena kamerovým systemem. Přistup k momentálnímu záznamu kamerového systému má pouze pověřený personál a vedení hotelu. Prostor, ve kterém umístěn počítač s obrazem z kamer, je mimo dosah hostů a návštěvníků. Blížší informace pro hosty jsou k nahlednutí na recepci. Správcem kamerových záznamů je společnost KONIKSON s.r.o., Holubinková 168/4, 104 00 Praha, IČ04432495. Informaci o zpracování údajů v plném rozsahu požadovaném § 11 odst. 1 zákona 101/2000 Sb., o ochraně údajů v platném znění obdržíte u jednatele firmy nebo jeho zástupce.

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce.